99855
118 000 €
2
2
93 m2

Буюканы, алба юлия

99721
210 000 €
4
4
260 m2

Яловены, бэлческу

99933
33 500 €
1
1
40 m2

Буюканы, николае костин

99929
65 000 €
500 m2

Дурлешть, емил лотяну

99928
139 000 €
2
2
105 m2

Центр, н. тестемицану

99921
154 800 €
3
2
119 m2

Ботаника, дечебал

99918
86 500 €
2
1
67 m2

Центр, георге кашу

99916
105 000 €
2
2
81 m2

Ботаника, тудор стришкэ

99914
114 900 €
2
2
77 m2

Центр, албишоара

99913
67 500 €
2
2
68 m2

Рышкановка , матей басараб

99911
85 000 €
2
1
65 m2

Ботаника, тудор стришкэ

99908
670 000 €
5
5
218 m2

Яловены, русештий ной