99172
44 500 €
2
1
53 m2

Дурлешть, картуша

99166
91 850 €
2
2
84 m2

Ботаника, дачия

99160
59 900 €
3
1
62 m2

Рышкановка , мирон костин

99156
42 900 €
1
1
42 m2

Чеканы, алеку руссо

99155
116 900 €
2
2
90 m2

Чеканы, гинта латинэ

99154
110 000 €
2
1
86 m2

Рышкановка , надежда руссо

99153
112 000 €
3
2
103 m2

Чеканы, м. садовяну

99151
64 900 €
3
2
66 m2

Рышкановка , москова

99150
42 900 €
1
1
33 m2

Ботаника, куза водэ

99148
81 500 €
3
2
86 m2

Чеканы, мирча чел бэтрын

99146
122 000 €
2
1
60 m2

Бухарест, херэстрэу резиденс

99142
3 263 €
149 m2

Центр, пушкин