Булгарэ, 5 Булгарэ, 5 булгарэ, 5 от 1200 € / m2
Колумна 122 Колумна 122 columna 122 от 1500 € / m2
Old Town Old Town old town от 1000 € / m2
Моара Рошие Моара Рошие моара рошие от 1100 € / m2
Estate White House Estate White House estate white house от 970 € / m2
Чокырлией, 19 Чокырлией, 19 чокырлией, 19 от 975 € / m2
Бельведере Бельведере тестемицяну 29/8 от 750 € / m2
Петрарилор Петрарилор петрарилор от 550 € / m2
Андрей Дога Андрей Дога andrei doga 39/2 от 750 € / m2
Аврам Янку Аврам Янку аврам янку 32 от 850 € / m2
Кожокарилор-Хыждеу Кожокарилор-Хыждеу cojocarilor 22 от 800 € / m2
Моара Рошие, 19 Моара Рошие, 19 моара рошие, 19 от 800 € / m2